ANBI

1. Naam

Stichting Canilos Animal Foundation

stichting canilos animal foundation

2. RSIN/Fiscaal nummer

851485972

3. Contactgegegevens

Stichting Canilos Animal Foundation
Secretariaat
Laan van Berendrecht 106
2352 VL Leiderdorp

4. Bestuurssamenstelling

Voorzitter : Sabine Keukenbring
Penningmeester : Guido H.H. Nafzger
Secretaris : Robert A.F. van der Kraan
2e Secretaris : vacant
Algemeen Bestuurslid : Paula E. M. Van Loo
Algemeen Bestuurslid : Maria A. Kolthof

 

5. Beleidsplan 2016-2019

a. Lange termijndoelstellingen. Wat hebben we op 1 januari 2019 bereikt?

1. 1 januari 2019 Lesbos kettinghonden vrij.
2. Een open asiel op Lesbos voor de opvang van kettinghonden en natuurlijk ook de zwerfhonden die nergens anders ondergebracht kunnen worden.
3. Uitgangspunt is dat de lokale bevolking het open asiel Canilos gaat runnen.

b. Op welke wijze willen we die lange termijndoelstellingen realiseren?

Groter draagvlak creëren op Lesbos en in Nederland voor onze lange termijndoelstellingen.
Medeverantwoordelijkheid organiseren voor onze lange termijndoelstellingen bij inwoners en organisaties op Lesbos.

c. Welke samenwerkingspartners en/of aangesloten bij in Nederland ?

Animal Foundation Platform (www.stray-afp.org)

d. Welke samenwerkingspartners in Griekenland / Lesbos ?

Kivotos. [ officiële naam: Society for the Caring of the Unprotected Animals 'The ARK of Mytilene']
Lokale dierenartsen
Overheid: Politie, Justitie, Bestuurders (Burgermeester)
Dr. Iosif Botetzagias
Associate Professor of Environmental Politics & Policy
Department of Environment - University of the Aegean

6. Beloningsbeleid

Niet van toepassing

7. Doelstelling

Het bieden van ondersteuning aan hulpbehoevende dieren buiten Nederland, in eerste instantie in Griekenland. Het signaleren en in kaart brengen van dierenverwaarlozing, uitbuiting van dieren en nodeloos kwellen van dieren. Het beïnvloeden van lokale, regionale en landelijke politiek om de leefomstandigheden van gedomesticeerde dieren te verbeteren. Het geven van voorlichting om de bewustwording van burgers ten aanzien van dierenwelzijn te vergroten. Het ontwikkelen van allerlei activiteiten, producten en diensten ter bevordering van dierenwelzijn en ondersteuning van concrete dierennoodhulp.

8. Verslag activiteiten 2015

Lopende projecten
  • Project Kettinghonden Lesbos nieuwe honden lokaliseren en opvolgen
  • Project Winkel uitgegroeid en goede omzetten met vrijwilligers
  • Project Educatie uitgebreid naar omliggende eilanden
  • Project Chippen Kettinghonden blijft alsnog beneden peil
  • Project Anja/Gerdien ondersteunen van haar activiteiten m.b.t. honden in de bergen
Nieuwe projecten
  • Project Opvang Kettinghonden voor uitzichtloze gevallen
  • Project Goede Doelen, andere organisaties ter plekke of elders ondersteunen

9. Financiële verantwoording 2016

financiele verantwoording 2015

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het bestuur.

Wij zijn dankbaar voor elke vorm van steun.

Doneer

klik hier

Stichting Canilos te Dordrecht
Rekeningnummer: 25.47.18.124
IBAN: NL45TRIO0254718124
BIC: TRIONL2U
Triodos bank, Zeist, Nederland