• Home
 • Projecten
 • Project Identificatie

Project Identificatie

Sinds 2012 is het houden van kettinghonden in Griekenland bij Europese wet verboden. In de nieuwe wet staat:

”Welzijn is een voorwaarde, zowel voor een persoon als voor een dier, een goede behandeling, opdat ze niet lijden en geen pijn hebben, hun plek dient droog, schoon en tegen slecht weer beschut te zijn, zonder dat ze voortdurend aan de ketting liggen of in metalen hokken. Ze hebben medische zorg, voedsel en water, dagelijkse beweging en een normale respectvolle behandeling nodig.”

Dit geeft onze stichting een enorme steun in de rug. Wanneer het niet mogelijk blijkt door een “zachte” aanpak de leefsituatie van de hond te verbeteren, kan gegrepen worden naar “hardere methodes” d.w.z. het waarschuwen van de politie, die dan kan verbaliseren.

verbaliseren bij overtreden wet stichting Canilos

Om dit te kunnen doen, moeten kettinghonden geïdentificeerd worden, waardoor een inventarisatie kan plaatsvinden.

De stichting Canilos stuurt met lokale vertegenwoordigers twee “rangers” aan, “dogpolice” genoemd door de lokale bevolking, die als taak hebben:

 • kettinghonden op te sporen

kettinghonden opsporen stichting Canilos

 • de situatie in kaart te brengen

 • de eigenaar te achterhalen

 • de eigenaar te wijzen op zijn plichten en verantwoordelijkheden (chippen)

 • aanbevelingen te doen om de situatie te verbeteren

 • controle bezoeken te doen

 • indien nodig uiteindelijk de politie te waarschuwen

Kosten van dit project:

 • Onkostenvergoeding rangers
 • Brandstof en afschrijving vervoermiddelen

Wij zijn dankbaar voor elke vorm van steun.

Doneer

klik hier

Stichting Canilos te Dordrecht
Rekeningnummer: 25.47.18.124
IBAN: NL45TRIO0254718124
BIC: TRIONL2U
Triodos bank, Zeist, Nederland