Στειρώσεις

Η παρελθούσα εμπειρία μας έχει διδάξει ότι το φαινόμενο «Βαρελόσκυλα» διατηρείται μεταξύ άλλων από την άφθονη παρουσία των αδέσποτων σκύλων. Αυτός ο μεγάλος αριθμός αδέσποτων με τη σειρά του προκύπτει από το γεγονός ότι μόνο ένας μικρός αριθμός δεσποζόμενων σκύλων στειρώνεται. Ολόκληρες γέννες με κουτάβια συχνά εγκαταλείπονται, και αυτό ολοκληρώνει τον φαύλο κύκλο.
Για αυτόν τον λόγο, η Canilos αναλαμβάνει συστηματικά δράση για την στείρωση όχι μόνο αδέσποτων αλλά και δεσποζόμενων. Τα αδέσποτα σκυλιά συλλέγονται από τους δρόμους από εθελοντές, στειρώνονται από τον συνεργαζόμενο κτηνίατρο, και φροντίζονται για λίγες μέρες από τους εθελοντές.

Να πείσουμε ευγενικά τον ιδιοκτήτη ενός δεσποζόμενου σκύλου να συνεργαστούν και να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, προσφέρουμε ένα πλήρες πακέτο σε μειωμένη τιμή, στην οποία περιλαμβάνεται το τσιπάρισμα του ζώου, η στείρωση, και όπου κριθεί απαραίτητο, εμβολιασμός και θεραπεία.
Έχουμε βρει τοπικούς κτηνίατρους οι οποίοι είναι έτοιμοι να στηρίξουν ουσιαστικά το πρόγραμμα, ακόμα και με ειδικά προσαρμοσμένες τιμές.
Έξοδα για αυτό το έργο:

  • Κόστος κτηνιάτρων
  • Όπου κριθεί απαραίτητο, επιπλέον έξοδα θεραπείας

Sterilisatie1 1 Sterilisatie1 1

Foundation Canilos te Apeldoorn
Aριθμός Λογ/σμου. 25.47.18.12
IBAN: NL45TRIO0254718124
BIC: TRIONL2U
Triodos bank, Zeist, Nederland

Canilos op Twitterfacebook logo NL/EN GR