ANBI

1. Naam

Stichting Canilos Animal Foundation

stichting canilos animal foundation

2. RSIN/Fiscaal nummer

851485972

3. Contactgegegevens

Stichting Canilos Animal Foundation
Secretariaat
Molenstraat-Centrum 126
7311 ND Apeldoorn

4. Bestuurssamenstelling

Voorzitter : Sabine Keukenbring
Secretaris : Agnes Reeuwijk
2e secretaris Organisatie en Communicatie : Wim Markerink
Algemeen Bestuurslid : Paula E. M. Van Loo
Algemeen Bestuurslid : Maria A. Kolthof

 

5. Beleidsplan

 1. Lange termijndoelstellingen.
  1. Lesbos kettinghonden vrij.
  2. Oprichting van een Educatie en Bewustwordingscentrum op Lesbos , waar tevens de noodopvang van schrijnende dierenleed gevallen wordt gevestigd. Een en ander gericht op alle gedomesticeerde dieren op het eiland.
  3. Uitgangspunt is dat de lokale bevolking het centrum gaat runnen.

 2. Op welke wijze willen we die lange termijndoelstellingen realiseren?
  Groter draagvlak creëren op Lesbos en in Nederland voor onze lange termijndoelstellingen. Medeverantwoordelijkheid organiseren van onze lange termijndoelstellingen bij inwoners en organisaties op Lesbos.

 3. Welke samenwerkingspartners in Griekenland / Lesbos ?

Kivotos. [ officiële naam: Society for the Caring of the Unprotected Animals 'The ARK of Mytilene']
Lokale dierenartsen
Overheid: Politie, Justitie, Bestuurders (Burgermeester)
Dr. Iosif Botetzagias 
Associate Professor of Environmental Politics & Policy 
Department of Environment - University of the Aegean

6. Beloningsbeleid

Niet van toepassing

7. Doelstelling

Het bieden van ondersteuning aan hulpbehoevende dieren buiten Nederland, in eerste instantie in Griekenland. Het signaleren en in kaart brengen van dierenverwaarlozing, uitbuiting van dieren en nodeloos kwellen van dieren. Het beïnvloeden van lokale, regionale en landelijke politiek om de leefomstandigheden van gedomesticeerde dieren te verbeteren. Het geven van voorlichting om de bewustwording van burgers ten aanzien van dierenwelzijn te vergroten. Het ontwikkelen van allerlei activiteiten, producten en diensten ter bevordering van dierenwelzijn en ondersteuning van concrete dierennoodhulp.

8. Verslag activiteiten 2020

Project Kettinghonden

Lesbos is één van de grootste eilanden van Griekenland. Er moeten forse afstanden worden afgelegd in de zoektocht naar kettinghonden. Daarnaast is de geringe beschikbaarheid van de politie helaas toegenomen door de situatie op het eiland. De omstandigheden in de vluchtelingenkampen op het eiland zijn zeer slecht. Grote aantallen mensen op kleine oppervlakten leveren veel incidenten op, waarbij de politie veelvuldig in actie moet komen. Een grote brand in het grootste kamp op het eiland veroorzaakte veel leed voor de vluchtelingen. Een nieuw kamp moest worden gerealiseerd omdat de brand het kamp in Moira volledig verwoest heeft. De aanwezigheid van vele vluchtelingen in de hoofdstad Mytilini en elders op het eiland zet de plaatselijke bevolking onder druk, waardoor regelmatig problemen ontstaan. De capaciteit van het politiekorps is niet toereikend om deze situaties aan te kunnen. Hoewel de Europese wetgeving de politie verplicht om bij schrijnend dierenleed in actie te komen, is de realiteit dat dit vaak niet gebeurt. Hoewel Canilos hiervoor natuurlijk begrip heeft, blijven wij altijd blijven vragen om politie assistentie in gevallen van onacceptabel dierenleed. Bij zeer complexe situaties is dit een aantal keren gelukt. 

Terugblik 2020, Corona pandemie

Het was een zwaar Corona-jaar op Lesbos, en het was vooral pas op de plaats maken, hoe moeilijk dan ook. Vanwege de pandemie en de strenge lock-down, en de tijdelijke sluiting van onze Snuffelwinkel, lag ons mooie werk helaas zo goed als stil. De Canilosrangers waren niet gemachtigd om zich vrij over het eiland te bewegen, de boete op overtreding daarvan was zelfs € 350,00. De scholen waren gesloten, dus er was geen educatief programma mogelijk.  Niet alleen de Griekse gemeenschap maar ook de dieren werden helaas de dupe.

Toch wilden we de focus leggen op wat nog wél haalbaar was. De rangers gaven de hondeneigenaars (mensen die toch door de lock-down thuis waren) het advies om bijvoorbeeld een goed hondenhok te maken of het hek te repareren, zodat de hond los kon lopen in plaats van aan de ketting te moeten blijven. Of een tijdelijke pleeghond (ex-zwerfhondje) in huis te nemen.  En ondertussen bleven we de hoop houden op een snelle gezonde opening van de maatschappij

Project Sterilisaties

De lopende sterilisatie projecten in Mytilini zijn in 2020 voortgezet. Gedeeltelijk onder de vlag van Canilos en gedeeltelijk in samenwerking met Kivotos zijn weer veel zwerfhonden door de vrijwilligers van Kivotos van de straat geplukt. De dierenartsen hebben opnieuw voor een aangepast tarief hun werk gedaan om de aantallen zwerfhonden onder controle te houden. 

In Plomari is een vervolg gegeven aan het sterilisatieproject dat in 2019 succesvol werd gestart als proef. Uitbreiding van dit project in 2020, zoals Canilos voor ogen had, is helaas minder goed gelukt door de beperkende overheidsmaatregelen. 

Project Educatie

Ook dit project lag stil in 2020. Canilos verwacht activiteiten weer op te pakken als de ergste gevolgen van de pandemie voorbij zijn. Na heropening van de scholen kunnen vrijwilligers hopelijk weer voorlichting geven aan leerlingen. Flyers met informatie zijn beschikbaar. Ook wordt dan wederom het Kivotos Educatie team uitgenodigd om voorlichtingsessies te geven. Canilos wil dit van harte wederom financieel ondersteunen. 

Overige activiteiten op Lesbos

Canilos heeft middelen beschikbaar gesteld voor voederbakken en voedsel voor de vele zwerfonden. Ook steunden wij een aantal opvanglocaties op het eiland. 

Project SnuffelWinkel

De twee kringloopwinkels hebben uiteraard grote nadelen ondervonden van de overheidsmaatregelen ten gevolge van de pandemie. De omzet in 2020 was fors lager dan in 2019. De bedrijfsleidster en de vrijwilligers hebben zich ingezet om in deze moeilijke situatie toch omzet mogelijk te maken.

De winkels dragen niet alleen bij aan het verkrijgen van middelen voor het dierenwelzijn op Lesbos, maar geven ook een flinke impuls aan het welzijn en de participatie van inwoners uit Gulpen en omstreken. De tijdelijke sluiting van de winkels heeft gevolgen gehad voor een aantal vrijwilligers die daardoor niet meer naar deze bijzondere plekken konden komen. Ook zagen een aantal kwetsbare vrijwilligers – tijdelijk - af van werkzaamheden in de winkel(s) in veband met hun begrijpelijke angst voor Corona. 

9. Subsidie Gemeente Gulpen

Canilos heeft het afgelopen jaar subsidie mogen ontvangen van de Gemeente Gulpen. Het hiermee verkregen bedrag ad 2500 euro is onder andere benut om de vrijwilligers tijdens de periode rond de feestdagen te verwennen met een attentie in dit moeilijke jaar. 

10. Toelichting op de jaarcijfers

U kunt hier de  jaarrekening 2020 Canilos lezen/downloaden.

De omzet 2020 is zoals verwacht enorm achtergebleven. Uiteraard volledig te wijten aan de Corona pandemie. Verplichte volledige winkelsluiting, aangepaste openingstijden, minder bezoekers i.v.m. het maximaal toegestane aantal personen in de winkels. Hoewel een behoorlijke aanslag op onze reserves, betekende de aanwezigheid hiervan wel onze redding.

De personeelskosten lijken hoger dan in 2019, maar dit is het gevolg van een verschuiving van kosten: álle kosten, die te maken hebben met de medewerkers zijn nu geboekt onder personeelskosten (voorheen onder Algemene kosten). Dit betreft o.a. officiële vergoedingen, reiskosten, kantinekosten, geschenken, eindejaar bijeenkomst etc.

Hoewel, zoals eerder in dit verslag toegelicht, de activiteiten op Lesbos veel minder intensief zijn geweest dan gewoonlijk, hebben wij toch nog behoorlijk veel kunnen doen op het vlak van sterilisaties. 

Stichting Canilos te Apeldoorn
Rekeningnummer: 25.47.18.124
IBAN: NL45TRIO0254718124
BIC: TRIONL2U
Triodos bank, Zeist, Nederland

Canilos op Twitterfacebook logo NL/EN GR