Canilos Animal Foundation bestaat sinds 2012 en is een Nederlandse, onafhankelijke non-profit organisatie met als doel Lesbos het eerste kettinghondenvrije eiland van Griekenland te maken.

Wát is een kettinghond? Een kettinghond is het slachtoffer van een oude traditie om een hond aan een korte ketting te leggen om de schapen tegen te houden, een terrein af te bakenen of huis en haard te bewaken. Echter, die schapen zijn er slechts sporadisch en kunnen bovendien op andere wijze op hun plek gehouden worden. De hond, vaak als puppy al vastgelegd ergens in de bergen, ligt zonder functie, eenzaam en verlaten in de brandende zon of in de bittere kou. Zonder schuilplaats van betekenis, meestal slechts een leeg vat of een houten kist. Eten en water krijgt de hond sporadisch. Een kettinghond wordt vaak niet ouder dan één jaar……

Honden zijn in de westerse wereld in veel gevallen onderdeel van het gezin. Ze hebben een sociale functie en kunnen ook worden ingezet voor bewaking; ze zijn waaks wanneer er onraad is. Een hond is in staat mensen die slechtziend of blind zijn te assisteren, en kan helpen bij het opsporen van mensen in nood en wordt ingezet bij werkzaamheden van de politie en recherche. Het betreft een bijzonder sociaal, intelligent en trouw dier dat de juiste zorg en aandacht van ons mensen verdient. Voor deze dieren behoort dan ook zo goed mogelijk te worden gezorgd.

In het filmpje vertelt Paula van Loo, initiatiefneemster voor de oprichting van Canilos, hier iets meer over. (duur: 97 seconden)

Overigens is de naam “Canilos” een woordspeling op “Canis”, het Latijnse woord voor “hond”. “Kan – nie – los” slaat op de huidige situatie van de honden, “Kan – ie – los” is de vraag, die wij onszelf stellen en die wij samen met lokale hulpverleners, de Griekse overheid en ú graag met “ja” zouden beantwoorden!

Sinds 2012 is het bij Europese wet verboden, om een hond permanent aan de ketting te leggen en zijn verzorging na te laten of te verwaarlozen. (lees hier meer)
Het doel van Canilos is NIET om de kettinghonden te bevrijden en daarmee zwerfhonden te creëren of de honden opvang uit de voegen te laten barsten. Dat is geen oplossing. De oplossing moet gevonden worden in het (langzaam) veranderen van een traditie, het teweegbrengen van een andere omgang met honden, het bij de jongste generaties laten ontstaan van een nieuwe “hond beleving”.

Lees verder op deze website op welke wijze wij al enige jaren met een gestructureerde aanpak succesvol bezig zijn het aantal kettinghonden op Lesbos terug te dringen. Lees ook hoe ú ons kunt helpen Lesbos, maar uiteindelijk de gehele Griekse archipel KETTINGHONDEN VRIJ te maken!

Stichting Canilos te Apeldoorn
Rekeningnummer: 25.47.18.124
IBAN: NL45TRIO0254718124
BIC: TRIONL2U
Triodos bank, Zeist, Nederland

Canilos op Twitterfacebook logo NL/EN GR